top of page

GDPR-policy för Groggy

  1. Groggy.nu värderar och respekterar kundernas och användarnas integritet. Denna GDPR-policy syftar till att förtydliga hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

  2. Dataskyddsansvarig Företaget har utsett en dataskyddsansvarig (DPO) som ansvarar för att övervaka och säkerställa efterlevnaden av GDPR. Kontaktdetaljer till DPO finns tillgängliga för allmänheten och våra kunder för frågor rörande personuppgifter och dataskydd.

  3. Insamling av personuppgifter Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att utföra våra tjänster och uppfylla våra affärsändamål. Personuppgifter samlas in genom tydlig information och samtycke från användarna. Vi strävar efter att minimera mängden insamlade data och begränsar dess användning till specificerade ändamål.

  4. Användning av personuppgifter Personuppgifter används endast för de ändamål som de samlades in för och informeras om. Vi använder personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, kommunicera med kunder, förbättra användarupplevelsen, och för att uppfylla lagliga och regulatoriska krav.

  5. Lagring och sekretess Vi lagrar personuppgifter säkert och skyddar dem mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller skadegörelse. Personuppgifter behålls endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlades in för eller enligt lagliga krav. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa dataskyddet.

  6. Delning av personuppgifter Vi delar inte personuppgifter med tredje parter utan tydligt samtycke från användarna, förutom när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller enligt lagliga krav. När vi delar personuppgifter med tredje parter säkerställer vi att de också följer GDPR och vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifterna.

  7. Användarnas rättigheter Användarna har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, rätta dem om de är felaktiga, radera dem om de inte längre behövs för de ändamål de samlades in för, och begränsa deras användning under vissa omständigheter. Användarna har också rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter och att ha sina uppgifter överförda till en annan organisation. Vi respekterar och uppfyller dessa rättigheter i enlighet med GDPR.

  8. Uppdatering av policy Denna GDPR-policy granskas och uppdateras regelbundet för att säkerställa att den är i linje med gällande lagstiftning och bästa praxis. Eventuella ändringar i policyn kommuniceras tydligt till användarna.

Denna GDPR-policy är en del av vårt engagemang för att skydda användarnas integritet och säkerhet. Om du har frågor eller funderingar angående vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige.

bottom of page